روز جهانی ایمنی بیمار
اسلایدر بیمارستان
اسلایدر محرم 1400

اخبار اختصاصی

بزرگداشت روز جهانی ایمنی بیمار در بیمارستان سلامت رستم آباد

بزرگداشت روز جهانی ایمنی بیمار در بیمارستان سلامت رستم آباد

1400/06/27
بزرگداشت روز پزشک در بیمارستان سلامت رستم آباد

بزرگداشت روز پزشک در بیمارستان سلامت رستم آباد

1400/06/07
تبریک ریاست بیمارستان به مناسبت روز داروساز

تبریک ریاست بیمارستان به مناسبت روز داروساز

1400/06/04
پیام تبریک به مناسبت روز کارمند

پیام تبریک به مناسبت روز کارمند

1400/06/04
پیام تبریک به مناسبت روز پزشک

پیام تبریک به مناسبت روز پزشک

1400/06/01
بازدید مدیر خدمات پرستاری دانشگاه علوم پزشکی گیلان

بازدید مدیر خدمات پرستاری دانشگاه علوم پزشکی گیلان

1400/04/15
تقدیر از بانوی خیر رستم آبادی

تقدیر از بانوی خیر رستم آبادی

1400/04/14
آرشیو